Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vo veku nedožitých 79 rokov zomrel vedecký pracovník Miloš Kovačka


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici