Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ing. Virdzek Tomáš, PhD. - Každý by chcel robota na investovanie, no nikdy to nedopadlo dobre


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici