Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Relácia Komunálne voľby 2018

12. 9. 2018 na Rádiu Regina:

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11375/999086

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici