Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Otvorenie akademického roka 2018/2019, slávnostná inaugurácia rektora a unikátna eurobankovka 0 EUR


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici