Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Francúzsky veľvyslanec v Banskej Bystrici a na medzinárodnej konferencii na FPVaMV


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici