Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Marek Lenč, PhD. na TA3 a RTVS

16.10.2018 - RTVS - Z prvej ruky - Diskusia k výsledku víkendových krajinských volieb v Bavorsku

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1010231

 

4.10.2018 - TA3 - Komentár k zahraničnej ceste nemeckej kancelárky a členov vlády do Izraela:

https://www.ta3.com/clanok/1137877/m-lenc-o-zahranicnej-ceste-a-merkelovej-do-izraela.html

 

3.10. 2018 - TA3 - Komentár k 28. oslavám nemeckého znovuzjednotenia:

https://www.ta3.com/clanok/1137772/m-lenc-o-oslavach-znovuzjednotenia-nemecka.html

 

2.10.2018 - RTVS - Diskusia k súčasnému postaveniu a výzvam nemeckej kancelárky A. Merkelovej a jej strany:

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1002457

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici