Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Medzinárodná cena DofE Kristíne Vozárovej z UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici