Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Tibor Madleňák v diskusii o výsledkoch komunálnych volieb 2018

Liink na diskusiu zo 14. 11. 2018 v Slovenskom rozhlase, ktorej  sa zúčastnil RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11452 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici