Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Miroslav Lajčák debatoval so študentmi UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici