Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ďalších 6 medailí pre plavkyňu Malíkovú z UMB v Slovenskom pohári žiakov


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici