Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


PhDr. Mária Holubová, PhD. na TA3 o priebehu svadobného obradu


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici