Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mladí ekonómovia získali ocenenie Economicus

Lukáš Lafférs, v súčasnosti odborný asistent na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

https://www.nadaciavub.sk/novinky/mladi-ekonomovia-ziskali-ocenenie-economicus.html

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici