Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.

Patrizia Prando Šušová, FPVaMV UMB, 14.5.2018, Talkshow Zuzany Martinákovej.

http://radioaktual.sk/talkshow-zuzany-martinakovej-1452018/


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici