Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.

RTVS, Správy a komentáre, 28.5.2018.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13011/157974#837

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici