Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slovenské piesne a rečňovanky v maďarskom Dabaši

Pozrite si záznam Ozveny slovenskosti z celoštátneho finále v detskom prednese slovenských piesní a rečňovaniek v Dabaši v Maďarsku. Za našu univerzitu sa na tomto podujatí zúčastnila doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou.

https://www.mediaklikk.hu/video/domovina-szlovak-visszhangok/

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici