Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Marek Lenč, PhD.

13. 2 . 2018  TA3

O vnútorných problémoch v SPD po podpise koaličnej zmluvy

https://www.ta3.com/clanok/1121939/m-lenc-o-aktualnej-politickej-situacii-v-nemecku.html

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici