Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Marek Lenč, PhD.

7.12.2018 - TA3

Komentár k budúcnosti Kresťanskodemokratickej únie v Nemecku a jej 31. straníckemu snemu v Hamburgu

https://www.ta3.com/clanok/1143013/m-lenc-o-buducnosti-cdu.html

 

8.12.2018 - TA3

Komentár k výsledkom straníckeho snemu Kresťanskodemokratickej únie v Nemecku (6.-8.12.2018)

https://www.ta3.com/clanok/1143076/m-lenc-o-vysledkoch-snemu-cdu.html


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici