Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Duda však uprednostnil štúdium pred profesionálnym futbalom a začal študovať na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici