Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Absolvent UMB sa venuje vyrezávaniu do dreva


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici