Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO vystúpila na Ekonomickej fakulte UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici