Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Výstava karikatúr na tému korupcie


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici