Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Inštitút manažérskych systémov EF UMB spolupracuje pri implementácii nového systému protikorupčného riadenia na Mestskom úrade v Poprade


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici