Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Grant od IBM pre FPVaMV

http://www.teraz.sk/regiony/umb-grant-imb-veda-vyskum/287547-clanok.html