Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Absolvent EF UMB Peter Solej


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici