Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študentka bystrickej UMB hviezdou internetu. Pozrite, ako Eva prerazila na YouTube

http://bystrica.dnes24.sk/studentka-bystrickej-umb-hviezdou-internetu-pozrite-ako-eva-prerazila-na-youtube-284731


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici