Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študenti budú hľadať riešenie pre čistiareň v Rakytovciach


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici