Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Marek Lenč, PhD.

Budúcnosť V4 po českých voľbách

21.11. Café Europa

https://www.youtube.com/watch?v=4yam63WLezc

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici