Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Marek Lenč, PhD. v RTVS

Nemecko: SPD zmenila postoj a chce rokovať.

24.11. RTVS - od 16:32

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/141814#992

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici