Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Marek Lenč, PhD.

20.11. STV - Správy a komentáre

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11687/141945

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici