Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. na konferencii o ženách vo vede v Bruseli


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici