Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1370

v relácii pod názvom "Korupcia stará ako ľudstvo? - Dejiny korupcie", ktorá bola vysielaná na rádiu Devín dňa 19. 11. 2017 (8.30 - 9.00 hod.) v rámci pravidelného programu RUBIKON o súčasných otázkach spoločenských vied.

Príbeh sklárskych robotníkoch v Málinci v 30. r. 20. storočia, ktorí odolali korupčným lákadlám.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici