Podtatranská knižnica Poprad

Podtatranská knižnica Poprad

Noviny Poprad; 09/2017; 01/03/2017; s.: 8; redakciaOd 2. marca Na chválu Božiu a pre potechu srdca výstava akademickej maliarky Evy Grešákovej. 2. marca o 16.30 hod. - vernisáž výstavy

Celý marec S knihou ma baví svet - 2. ročník výstava výtvarných práce žiakov základných škôl.

1. a 2. marca o 9. hod. Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolá

4. marca od 9. hod. Popradský deň literatúry Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta - Inštitút manažérskych systémov Poprad

22. marca o 9. hod. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Oddelenie umenia Spišská Sobota Od 17. marca Salón Popradských výtvarníkov osem 2017. 17. marca o 17. hod. - vernisáž výstavy

Od 13. do 18. marca Týždeň slovenských knižníc.

Zmena programu vyhradená!
-END-

 FOTO

Noviny Poprad; 10/2017; 08/03/2017; s.: 3; redakcia ; Zaradenie: nezaradenéV sobotu sa v Poprade konal čítací maratón v rámci Popradského dňa literatúry, ktorý zorganizoval Inštitút manažérskych systémov UMB v Poprade. Pozvaní čítajúci predniesli úryvky z desiatich kníh pre deti aj dospelých na piatich rôznych miestach. Popoludní podujatie vyvrcholilo žrebovaním účastníckych lístkov tých, ktorí sa zúčastnili aspoň štyroch čítaní. Hneď na prvom stanovišti, v priestoroch Podtatranskej knižnice, sa predstavil poslucháčom aj redaktor z novín Poprad Marek Vaščura (na foto vľavo), ktorý prečítal úryvok z knihy Dany Hlavatej Našej mame hrabe. FOTO - archív knižnice
-END-