Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Nikto nevie, čo si Francúzi naozaj myslia o migrantoch. Ich identita sa pomaly stráca v moslimskej kultúre. Už sa to zastaviť nedá. Odborníčka o duši aj politike Francúzska


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici