https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

78. rokov od vzniku vojnovej Slovenskej republiky

78. rokov od vzniku vojnovej Slovenskej republiky

STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 14/03/2017; Zuzana Navrátilová; Zaradenie: z domovaViliam Stankay, moderátor: "Uplynulo sedemdesiatosem rokov od vzniku vojnovej Slovenskej republiky. Bola to jedna z udalostí, ktoré predchádzali vojne, no a ktorou si Hitler upevňoval pozíciu. Po pripojení Rakúska k nemeckej ríši stálo Hitlerovi v plánoch Československo. Najprv ho okyptil o Sudety, potom Maďarsko zobralo juh Slovenska a Podkarpatskú Rus. Napokon štrnásteho marca po tlaku Nemecka vznikla Slovenská republika. Na druhý deň Nemci obsadili zvyšok bývalého Československa a ustanovili tam protektorát. Vazalskú vojnovú republiku si dnes pripomenuli štyria poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko Martin Beluský, Stanislav Drobný, Natália Grausová, Peter Krúpa. Pri hrobe Jozefa Tisa zaspievali hymnu vojnovej Slovenskej republiky – Hej Slováci."

Zuzana Navrátilová, redaktorka: "Politici na čele s kňazom Jozefom Tisom riadili štát, ktorý vznikol pod patronátom nacistického Nemecka. Jedným z najjasnejších dôkazov je sedemdesiattisíc slovenských Židov, ktorých slovenské úrady sami deportovali do vyhladzovacích táborov. Pri príležitosti vzniku tohto štátu si poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko uctili prezidenta Tisa pri jeho hrobe spoločne s asi päťdesiatkou ďalších ľudí. S inými sa rozprávať nechceli."

Stanislav Drobný, poslanec NR SR (ĽSNS): "Je to zakázané?"

Zuzana Navrátilová: "Nie je to zakázané."

Stanislav Drobný: "No tak to potom aké otázky máte, prosím vás pekne?"

Zuzana Navrátilová: "Iba chceme vedieť, čo ste si prišli uctiť, akú osobu a čo si o nej myslíte."

Stanislav Drobný: "Nebudem sa vyjadrovať."

Zuzana Navrátilová: "Ja vám len pripomínam, že ste poslancom Národnej rady. To vyjadrenie by sme dostať mali."

Martin Beluský, poslanec NR SR (ĽSNS): "Môžete si vypýtať."

Zuzana Navrátilová: "Ja si ho pýtam..."

Martin Beluský: "Ale ja sa s vami nebudem rozprávať, tak..."

Zuzana Navrátilová: "Prečo nie?"

Martin Beluský: "Tak, lebo... lebo proste nechcem vyjadriť svoj názor a hotovo."

Natália Grausová, poslankyňa NR SR (ĽSNS): "Keď prestane táto hystéria, keď bude jeden meter pre všetkých, aj pre Slovákov, aj pre Židov, aj pre Nemcov, aj pre Izrael, ja by som vám odporučila – spočítajte si obete Palestíncov civilistov žien a detí a potom, keď toto..."

Redaktor: "A čo s tým majú spoločno tí Židia, ktorí skončili v plynových komorách ako s Izraelom a s Palestínou?"

Natália Grausová: "Viete čo, ani so Slovenským štátom. Ideme."

Zuzana Navrátilová: "Vojnová Slovenská republika vznikla na území, ktoré oklieštila viedenská arbitráž ešte v novembri 1938. Formálne bola nezávislá. Viacerými zmluvami sa však zaviazal nacistickému Nemecku."

Jozef Tiso, prezident vojnovej Slovenskej republiky: "Povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti."

Anton Hruboň, historik, UMB Banská Bystrica: "Už krátko po šiestom októbri 1938 boli postupne zakázané politické strany, ktoré na Slovensku pôsobili. Najskôr to bola komunistická Sociálno-demokratická strana a Židovská strana. Neskôr boli aj ostatné prinútené zjednotiť sa alebo inými slovami zlúčiť sa s Hlinkovou Slovenskou ľudovou stranou."

Zuzana Navrátilová: "Slovenské národné povstanie proti režimu, ktorý kolaboroval s nacistami, sa začalo v auguste 1944. Ilegálny odboj oveľa skôr, vojnová republika kapitulovala na konci druhej svetovej vojny ôsmeho mája 1945."

Anton Hruboň: "Jozef Tiso patril v tej garnitúre politikov Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany medzi takzvaných umiernenejších politikov, ale je dôležité povedať, že pokiaľ išlo o zásadné otázky vnútropolitického vývoja, medzi ktoré sa zaraďuje aj židovská otázka, tak tam bol za jedno s radikálmi, ktorým dá sa povedať, prenechával tú špinavú robotu na ich tričko."

Zuzana Navrátilová: "Vojnová Slovenská republika je stále objektom debát medzi laikmi. Absolútna väčšina historikov sa zhoduje, že všetko, čo je označované za sporné, bolo dávno vysvetlené faktami."

-END-