Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Náhle nás opustil prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

https://www.bystricoviny.sk/spravy/nahle-nas-opustil-prof-ing-igor-kosir-csc-umb/

https://mybystrica.sme.sk/c/20574635/opustila-nas-popredna-osobnost-umb-profesor-igor-kosir.html