Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Cogniware a IBM Watson pomáhajú univerzitnému výskumu

 

Zdá sa, že v dnešnom svete nie je možné riešiť komplexnú problematiku bez použitia technológií. Využitie technológie je nevyhnutné pri analýze veľkých dát a identifikácii ich vzťahov a pri odhaľovaní nových spojení a modelov.

Študenti prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením docenta Ing. Karol Fabián, CSc. a jeho tímu z Fakulty Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB využívajú na analýzu sociálnych a politických trendov na sociálnych sieťach nástroje firiem Cogniware a IBM. Cogniware je jedným z popredných dodávateľov technologických riešení so zameraním na analýzu neštruktúrovaných údajov. Nástroje Cogniware a IBM poskytujú silnú a sofistikovanú platformu na zbieranie, analýzu a vizualizáciu dát zo sociálnych médií. Cogniware Data Collector podporuje zbieranie údajov z množstva rozličných sociálnych sietí, napríklad Facebook, Twitter, Google+, Vkontakte alebo YouTube.

Zozbierané údaje sa potom zasielajú do programu IBM Watson Content Analysis, ktorý je jednotkou na trhu v oblasti spracovania a analýzy neštruktúrovaných údajov. Extrahované informácie a spojenia sa použijú na lepšiu vizualizáciu v IBM i2 Analyst’s Notebook. IBM Watson Content Analytics a IBM i2 Analyst’s Notebook navzájom spolupracujú prostredníctvom Cogniware i2WEX integration. Ide o unikátny produkt vyvinutý firmou Cogniware, ktorý slúži na zbieranie neštruktúrovaných a štruktúrovaných dát a vizualizáciu ich relevantných spojení a vzťahov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bezplatne využíva nástroje Cogniware a IBM na nekomerčný výskum, akým je napríklad mapovanie a modelovanie sociálnych sietí alebo skúmanie hraníc používania umelej inteligencie v behaviorálnych analýzach sociálnych sietí. Študenti v súčasnosti používajú nástroje Cogniware a IBM na podporu svojich argumentov v dizertačných prácach a výskumných štúdiách.


 

Publikované: 26. Júl 2017

Tomas Tunega, Senior Business Development Executive / Managing Consultant, Cogniware, s.r.o.

Zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/cogniware-ibm-watson-helping-university-research-tomas-tunega

 

 Tomas Tunega


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici