Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Jakubík odišiel do Kazachstanu na univerziádu


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici