Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Druhá Renziho vláda

Pravda; 12/2017; 16/01/2017; s.: 29; Ivan Šuša ; Zaradenie: názory

http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/416857-druha-renziho-vlada/

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici