Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB predviedla študentom svoje jedinečné moderné datacentrum

UMB predviedla študentom svoje jedinečné moderné datacentrum

Banskobystrické noviny; 08/2017; 28/02/2017; s.: 5; VH ; Zaradenie: MARKETINGBanskobystrická univerzita disponuje modernými strojmi, ktoré zvládajú aj náročnejšie procesy. Predviedla ich aj študentom.

BANSKÁ BYSTRICA. Žiakom Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša sa počas minulého týždňa naskytla skvelá príležitosť. Ústav automatizácie a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UAKOM) zorganizoval v dňoch 22. – 23. februára 2017 exkurziu pre potenciálnych budúcich študentov.

Lákajú modernými technológiami

Žiaci mali jedinečnú príležitosť vidieť ako vyzerá a funguje veľká sieť a datacentrá. Exkurzia bola doplnená odborným výkladom zamestnancov Ústavu automatizácie a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas exkurzie uvideli stredoškoláci viaceré skvelé vymoženosti ako:

* moderné technológie v datacentre UMB v praxi;

* hardware pre virtuálnu infraštruktúru UMB, na ktorej beží viac ako 260 virtuálnych serverov;

* diskové polia, na ktorých sú uložené dáta univerzity a spomínaných virtuálnych serverov;

* zapojenie gridového cluster-a, vďaka ktorému UMB môže participovať na rôznych vedeckých projektoch, ktoré sú náročné na výpočtové zdroje;

* spôsob a systém zapojenia nosných prvkov veľkej sieťovej infraštruktúry UMB, ktorá prevádzkuje viac ako 300 sieťových prvkov na svojich lokalitách rozmiestnených po celom meste Banská Bystrica;

* zapojenie záložných zdrojov a motorgenrátorov potrebných pre zabezpečenie nepretržitého chodu základnej infraštruktúry aj v prípade výpadkov elektrickej siete.

Funguje neustále

UAKOM zabezpečuje prevádzku viac ako 60 informačných systémov, z ktorých mnohé si vyžadujú dostupnosť v lokalitách UMB rozložených po celej Banskej Bystrici, na detašovanom pracovisku v Poprade, ale aj z celého sveta.

Poskytuje podporu približne 10 000 používateľom vo všetkých procesoch (hlavných aj podporných) univerzity, na rôznych stupňoch riadenia, od samotného pripojenia IT techniky na internet až po výstupy z informačných systémov, na základe ktorých je určované smerovanie univerzity.

UAKOM zabezpečuje dostupnosť infraštruktúry a informačných systémov UMB nepretržite, a teda 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

(VH)

Foto:

Moderné datacentrum na UMB. FOTO: (UAKOM)
-END-


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici