Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Topoľčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Oravské noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Hornonitrianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Noviny Stredného Považia; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: Vysoké školyBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– Ž U, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Miesto aj termín si vyberie počas registrácie. (or)
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Trenčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Kysucké noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; redakcia ; Zaradenie: vysoké školyBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Miesto aj termín si vyberie počas registrácie. (or)
-END-

 Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Novohradské noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– Ž U, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Miesto aj termín si vyberie počas registrácie. (or)
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Prešovské noviny; 06/2017; 15/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– Ž U, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlep ší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie. (or)

---

Termín skúšky / Uzávierka / Predmety

4. 3. / 16. 2. / VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4. / 16. 3. / VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4. / 13. 4. / VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5. / 11. 5. / VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko

Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Turčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Brezno; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie. (or)
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Trnavské noviny; 06/2017; 13/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Týždenník pre Záhorie; 06/2017; 13/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

- UMB, Filozofická fakulta

- UMB, Ekonomická fakulta

- UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

- UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

- STU Bratislava, Fakulta architektúry

- STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

- STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

- UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

- UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

- UK Bratislava, Fakulta managementu

- EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

- EU v Bratislave, Obchodná fakulta

- EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

- EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

- EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

- EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

- UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

- TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

- TUKE, Ekonomická fakulta

- TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

- EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

- SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

- SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

- UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

- UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

- PU, Fakulta manažmentu

- PU, Fakulta zdravotníckych odborov

- PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

- ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

- ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che - Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Nitrianske noviny; 06/2017; 13/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: vysoké školyBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológ

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– Ž U, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlep ší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie. (or)
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Naše Novosti; 06/2017; 13/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Žilinské noviny; 06/2017; 13/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– Ž U, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Liptovské noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: Vysoké školyBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– ŽU, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberie počas registrácie.

(or)

----

Termín skúšky

Uzávierka

Predmety

4. 3.

16. 2.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj

1. 4.

16. 3.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Eko

29. 4.

13. 4.

VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, Aj, Nj, Eko

27. 5.

11. 5.

VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Eko


Vysvetlivky: OSP -Obecné študojné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Mat - Matematika, Aj - Angličtina, NJNemčina, Bio - Biológia, Che – Chémia.

----

FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV TRENČIANSKA UNIVERZITA
-END-

Na týchto slovenských fakultách uznajú uchádzačom skúšky Scio

Zvolensko-podpolianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 19; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYBanská Bystrica

– UMB, Filozofická fakulta

– UMB, Ekonomická fakulta

– UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

– UK Bratislava, Farmaceutická fakulta

– STU Bratislava, Fakulta architektúry

– STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií

– STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

– UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

– UK Bratislava, Fakulta managementu

– EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

– EU v Bratislave, Obchodná fakulta

– EU v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

– EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

– EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

– EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

Košice

– UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

– TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

– TUKE, Ekonomická fakulta

– TUKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

– EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Nitra

– SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu

– SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

– UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

– UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdií

Prešov

– PU, Fakulta manažmentu

– PU, Fakulta zdravotníckych odborov

– PU, Fakulta humanitných a prírodných vied

Žilina

– Ž U, Fakulta riadenia a informatiky

– ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré robí česká externá spoločnosť Scio. Najväčšej obľube sa teší analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín na webovej stránke Scio, kde sa dá vybrať aj najbližšie miesto konania skúšky. Ak príde študent viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur. Skúška s doplnkovými službami, napríklad s tlačeným certifikátom alebo zaslaním informácií pomocou SMS vyjde na 21 alebo 30 eur.

Termíny a miesta skúšok

Počas školského roka sa bude dať prihlásiť na jeden zo šiestich termínov skúšok.

Prihlásiť sa dá na ktorýkoľvek termín. Kto príde viackrát, započíta sa mu len najlepší výsledok.

Miesto aj termín si vyberie počas registrácie. (or)
-END-