Brány UMB prekročilo takmer 700 budúcich vysokoškolákov

Brány UMB prekročilo takmer 700 budúcich vysokoškolákov

nasabystrica.sme.sk; 15/02/2017; TASR ; Zaradenie: Banská Bystrica / Spravodajstvo

https://nasabystrica.sme.sk/c/20460232/brany-umb-prekrocilo-takmer-700-buducich-vysokoskolakov.html

Takmer 700 uchádzačov o štúdium navštívilo Univerzitu Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici počas dní otvorených dverí, ktoré sa konali v závere uplynulého týždňa.

BANSKÁ BYSTRICA. Takmer 700 uchádzačov o štúdium navštívilo Univerzitu Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici počas dní otvorených dverí, ktoré sa konali v závere uplynulého týždňa. Záujemcovia sa dozvedeli kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na šiestich fakultách UMB i podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2017/2018. O štúdium na banskobystrickej univerzite prejavili záujem aj zahraniční študenti.

"Tohtoročné dni otvorených dverí nám opäť ukázali veľký záujem uchádzačov o štúdium u nás. Verím, že osobná návšteva na našej pôde bola pre nich užitočná a pomôže im správne sa rozhodnúť pri výbere univerzity," zhodnotila Katarína Chovancová, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB.

Podľa nej najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, kde študijné programy predstavili takmer 190 maturantom. Najčastejšie sa otázky týkali možnosti štúdia v zahraničí, projektu Talentového a výskumného centra na fakulte a uplatnenia absolventov.

Na Filozofickej fakulte UMB najviac prejavili záujem o štúdium telesnej výchovy a trénerstva, ako aj ponuku katedry anglistiky a amerikanistiky. Otázky sa tiež týkali učiteľstva jazykov slovenského, cudzích či filozofie a histórie.

Pedagogická fakulta upútala budúcich vysokoškolákov predovšetkým možnosťami štúdia elementárnej a predškolskej pedagogiky. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ich zaujala najmä simulačným testom na prijímací pohovor a možnosťou získať 'double degree'. Pýtali sa i na rozsah výučby v cudzích jazykoch.

Učebne katedier chémie a informatiky patrili počas dní otvorených dverí medzi najnavštevovanejšie na Fakulte prírodných vied UMB. Tohtoročných uchádzačov o štúdium zaujala široká ponuka študijných programov katedier biológie a ekológie, ako aj geografie a geológie.

Právnická fakulta predstavila študentom klinický spôsob výučby, kde vzdelávanie zabezpečujú aktívni sudcovia, advokáti, exekútori, notári a ďalší odborníci z praxe, čo sa stretlo s pozitívnym hodnotením.

-END-

Na bystrickej UMB stovky uchádzačov. Čo najviac zaujalo počas dní otvorených dverí?

bystrica.dnes24.sk; 15/02/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Bystrica

http://bystrica.dnes24.sk/na-bystrickej-umb-stovky-uchadzacov-co-najviac-zaujalo-pocas-dni-otvorenych-dveri-263182

Bystrická univerzita zažila nával študentov. Počas DOD na fakulty školy zamierili budúci vysokoškoláci. Prišli aj zo zahraničia!

Takmer 700 uchádzačov o štúdium navštívilo Univerzitu Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici počas dní otvorených dverí, ktoré sa konali v závere uplynulého týždňa. Záujemcovia sa dozvedeli kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na šiestich fakultách UMB i podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2017/2018. O štúdium na banskobystrickej univerzite prejavili záujem aj zahraniční študenti.

Prečítajte si aj

Najväčší záujem

"Tohtoročné dni otvorených dverí nám opäť ukázali veľký záujem uchádzačov o štúdium u nás. Verím, že osobná návšteva na našej pôde bola pre nich užitočná a pomôže im správne sa rozhodnúť pri výbere univerzity," zhodnotila Katarína Chovancová, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB.

Podľa nej najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, kde študijné programy predstavili takmer 190 maturantom. Najčastejšie sa otázky týkali možnosti štúdia v zahraničí, projektu Talentového a výskumného centra na fakulte a uplatnenia absolventov.

Na Filozofickej fakulte UMB najviac prejavili záujem o štúdium telesnej výchovy a trénerstva, ako aj ponuku katedry anglistiky a amerikanistiky. Otázky sa tiež týkali učiteľstva jazykov slovenského, cudzích či filozofie a histórie.

Odborníci z praxe

Pedagogická fakulta upútala budúcich vysokoškolákov predovšetkým možnosťami štúdia elementárnej a predškolskej pedagogiky. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ich zaujala najmä simulačným testom na prijímací pohovor a možnosťou získať ‚double degree‘. Pýtali sa i na rozsah výučby v cudzích jazykoch.

Učebne katedier chémie a informatiky patrili počas dní otvorených dverí medzi najnavštevovanejšie na Fakulte prírodných vied UMB. Tohtoročných uchádzačov o štúdium zaujala široká ponuka študijných programov katedier biológie a ekológie, ako aj geografie a geológie.

Právnická fakulta predstavila študentom klinický spôsob výučby, kde vzdelávanie zabezpečujú aktívni sudcovia, advokáti, exekútori, notári a ďalší odborníci z praxe, čo sa stretlo s pozitívnym hodnotením.

Foto: ilustračné

Prečítajte si aj

Zdroj - TASR

-END-

B. BYSTRICA: Brány UMB prekročilo takmer 700 budúcich vysokoškolákov

teraz.sk; 15/02/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/b-bystrica-brany-umb-prekrocilo-takm/32619-clanok.html

Takmer 700 uchádzačov o štúdium navštívilo Univerzitu Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici počas dní otvorených dverí, ktoré sa konali v závere uplynulého týždňa.

Banská Bystrica 15. februára (TASR) – Záujemcovia sa dozvedeli kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na šiestich fakultách UMB i podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2017/2018. O štúdium na banskobystrickej univerzite prejavili záujem aj zahraniční študenti.

"Tohtoročné dni otvorených dverí nám opäť ukázali veľký záujem uchádzačov o štúdium u nás. Verím, že osobná návšteva na našej pôde bola pre nich užitočná a pomôže im správne sa rozhodnúť pri výbere univerzity," zhodnotila Katarína Chovancová, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB.

Podľa nej najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, kde študijné programy predstavili takmer 190 maturantom. Najčastejšie sa otázky týkali možnosti štúdia v zahraničí, projektu Talentového a výskumného centra na fakulte a uplatnenia absolventov.

Na Filozofickej fakulte UMB najviac prejavili záujem o štúdium telesnej výchovy a trénerstva, ako aj ponuku katedry anglistiky a amerikanistiky. Otázky sa tiež týkali učiteľstva jazykov slovenského, cudzích či filozofie a histórie.

Pedagogická fakulta upútala budúcich vysokoškolákov predovšetkým možnosťami štúdia elementárnej a predškolskej pedagogiky. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ich zaujala najmä simulačným testom na prijímací pohovor a možnosťou získať 'double degree'. Pýtali sa i na rozsah výučby v cudzích jazykoch.

Učebne katedier chémie a informatiky patrili počas dní otvorených dverí medzi najnavštevovanejšie na Fakulte prírodných vied UMB. Tohtoročných uchádzačov o štúdium zaujala široká ponuka študijných programov katedier biológie a ekológie, ako aj geografie a geológie.

Právnická fakulta predstavila študentom klinický spôsob výučby, kde vzdelávanie zabezpečujú aktívni sudcovia, advokáti, exekútori, notári a ďalší odborníci z praxe, čo sa stretlo s pozitívnym hodnotením.

-END-

Záujem o štúdium na banskobystrickej univerzite rastie

ucn.sk; 16/02/2017; SITA ; Zaradenie: Učiteľské noviny

http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/zaujem-o-studium-na-banskobystrickej-univerzite-rastie

Návštevníkov najviac zaujímalo štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

BANSKÁ BYSTRICA – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) otvorila svoje priestory pre takmer 700 uchádzačov o štúdium počas Dní otvorených dverí (DOD) 10 a 11. februára. Záujemcov o štúdium informovali o ponuke a možnostiach štúdia na šiestich fakultách UMB, dozvedeli sa podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2017/2018 a súčasťou DOD bol aj sprievodný program.

"Tohtoročné Dni otvorených dverí nám opäť ukázali veľký záujem mladých o štúdium u nás. Verím, že osobná návšteva na našej pôde bola pre nich užitočná a pomôže im správne sa rozhodnúť pri výbere univerzity," zhodnotila pre SITA Deň otvorených dverí prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Katarína Chovancová.

Najväčší záujem bol podľa hovorkyne univerzity Dany Strakovej o štúdium na Ekonomickej fakulte (EF) UMB, kde študijné programy predstavili takmer 190 maturantom. Najčastejšie otázky sa týkali možnosti štúdia v zahraničí, projektu Talentového a výskumného centra na EF a uplatnenia sa absolventov.

Na Filozofickej fakulte UMB sa mladí najviac zaujímali o štúdium telesnej výchovy a trénerstva a tiež o štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky. Pedagogická fakulta zaujala uchádzačov možnosťami štúdia elementárnej a predškolskej pedagogiky. Simulačný test na prijímací pohovor vzbudil pozornosť návštevníkov na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, ale informovali sa aj o rozsahu výučby v cudzích jazykoch.

"Najnavštevovanejšie na Fakulte prírodných vied boli učebne Katedry chémie a Katedry informatiky. Právnická fakulta univerzity predstavila budúcim vysokoškolákom klinický spôsob výučby, kde vzdelávanie zabezpečujú aktívni sudcovia, advokáti, exekútori, notári a ďalší odborníci z praxe, čo sa stretlo s ich veľmi pozitívnym hodnotením. O štúdium na Filozofickej fakulte UMB, Právnickej fakulte UMB a Ekonomickej fakulte UMB prejavili záujem aj zahraniční študenti," dodala pre SITA Straková.

-END