Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Decembrové Výpravy do staroveku v Thurzovom dome

https://www.bystricoviny.sk/historia-2/decembrove-vypravy-do-staroveku-thurzovom-dome/


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici