Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Pani Nora Trnková – Kúdelková, odborná garantka a prednášajúca Kresby a maľby na UTV


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici