https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Udelenie čestného titulu Doctor Honoris Causa

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/b-bystrica-umb-udelila-titul-doctor-ho/34281-clanok.html

https://www.bystricoviny.sk/titulka/umb-udeli-cestny-titul-doctor-honoris-causa-vyznamnemu-matematikovi/

http://www.priekopnik.sk/univerzita-mateja-bela-v-banskej-bystrici-udeli-cestny-titul-doctor-honoris-causa-umb/