Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Diskusia o bezpečnostnej stratégii na akademickej pôde sa začala

https://www.mzv.sk/ministerstvo/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/diskusia-o-bezpecnostnej-strategii-na-akademickej-pode-sa-zacala?p_p_auth=X1H2p9eh&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fministerstvo%2Fstatni_tajomnici-aktivity_statnych_tajomnikov