Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/umb-jazykova-konferencia/29344-clanok.html

http://www.teraz.sk/regiony/v-banskej-bystrici-sa-bude-hovorit-o-ja/217098-clanok.html

http://www.24hod.sk/v-banskej-bystrici-budu-odbornici-hovorit-o-jazykoch-krajin-v4-cl462042.html

http://nasabystrica.sme.sk/c/20270598/odbornici-budu-na-umb-hovorit-o-jazykoch-krajin-v4-v-dnesnej-europe.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss