Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Jazykovedná konferencia na UMB

https://www.youtube.com/watch?v=ZhFdoaYdGrw

http://nasabystrica.sme.sk/c/20261449/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin.html

http://www.infospravy.sk/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/umb-konferencii-europskych-jazykov/29158-clanok.html

http://bystrica.dnes24.sk/velka-pocta-i-vyzva-pre-bystricku-umb-privita-europskych-vedcov-z-10-krajin-248944