Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednáška prof.Dr. Ing. Miroslava Svíteka dr. h. c.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici