Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Výsledky volebného "superutorka" v USA

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. vo vysielaní RTVS, Správy a komentáre, O výsledkoch volebného "superutorka" v USA. 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10076/89463

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici