Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slovensko a Slováci žijú aj vďaka svojej kultúre a vzdelanosti

Rozhovor s prof. PhDr. Dušanom Škvarnom, PhD. v časopise Rodina a škola

Slovensko a Slováci žijú aj vďaka svojej kultúre a vzdelanostiSlovensko a Slováci žijú aj vďaka svojej kultúre a vzdelanostiSlovensko a Slováci žijú aj vďaka svojej kultúre a vzdelanosti

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici